I geografiundervisningen kan det være vanskelig å finne tid til å gjennomføre feltarbeid selv om det er en viktig del av faget og læreplanen.

Målet med dette undervisningsopplegget er å gjøre det enklere for deg som lærer å gjennomføre et feltarbeid i din klasse. Steg-for-steg-metoden gir elevene en oversikt over de ulike stadiene i et feltarbeid. Opplegget passer til de fleste geografiske temaer og kan brukes i både større og mindre feltarbeid.

Du finner undervisningsopplegget her.

Forslag til enkle feltkurs som kan gjøres i løpet av en undervisningsøkt:

* Kartlegge hvilke transportmidler og eventuelt hvilken destinasjon et tilfeldig utvalg mennesker (på gaten, på skolen, i klassen, osv.) brukte sist de var på ferie. Systematisere opplysningene i en tabell og reflektere over reisevaner og klima.

* Kartlegge hvilken bakgrunn foreldrene til elevene i klassen har: Er de innflyttere (fra hvor?) eller har de alltid bodd på stedet? Lage en «migrasjonsprofil» for klassen.

* Gå ut og se på omgivelsene rundt skolen. Hva forteller omgivelsene om de ytre og/eller indre kreftene som har påvirket landskapet?

 

Lykke til med feltarbeidet!

Relaterte artikler

Begrepsinnlæring

Begrepsinnlæring

Her finner du et begrepsskjema elevene kan bruke til innlæring av vanskelige begreper i geografifaget.
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...
Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...