I geografiundervisningen kan det være vanskelig å finne tid til å gjennomføre feltarbeid selv om det er en viktig del av faget og læreplanen.

Målet med dette undervisningsopplegget er å gjøre det enklere for deg som lærer å gjennomføre et feltarbeid i din klasse. Steg-for-steg-metoden gir elevene en oversikt over de ulike stadiene i et feltarbeid. Opplegget passer til de fleste geografiske temaer og kan brukes i både større og mindre feltarbeid.

Du finner undervisningsopplegget her.

Forslag til enkle feltkurs som kan gjøres i løpet av en undervisningsøkt:

* Kartlegge hvilke transportmidler og eventuelt hvilken destinasjon et tilfeldig utvalg mennesker (på gaten, på skolen, i klassen, osv.) brukte sist de var på ferie. Systematisere opplysningene i en tabell og reflektere over reisevaner og klima.

* Kartlegge hvilken bakgrunn foreldrene til elevene i klassen har: Er de innflyttere (fra hvor?) eller har de alltid bodd på stedet? Lage en «migrasjonsprofil» for klassen.

* Gå ut og se på omgivelsene rundt skolen. Hva forteller omgivelsene om de ytre og/eller indre kreftene som har påvirket landskapet?

 

Lykke til med feltarbeidet!

Relaterte artikler

Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...
Begrepsinnlæring

Begrepsinnlæring

Her finner du et begrepsskjema elevene kan bruke til innlæring av vanskelige begreper i geografifaget.