Fleip eller fakta?

Læreren lager ulike påstander knyttet til kapittelet, og elevene krysser av i skjema om de mener påstanden er fleip eller fakta. Aktiviteten passer best å gjøre i par, slik at elevene kan få diskutert påstandene. Etterpå oppsummeres det i klassen, men det er viktig å ikke si fasiten.

Relaterte artikler

Spill som mengdetrening

Spill som mengdetrening

Spill har alltid stått sentralt i Multi. I «nye» Multi har spillene fortsatt en fremtredende plass. Elevene spiller...
Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.