FNs bærekraftmål nummer 6

FNs bærekraftmål nummer 6

Visste du at 2,3 milliarder av jordas befolkning ikke har tilgang på akseptable sanitære forhold som toaletter eller latriner?

FNs 6. bærekraftmål, "Rent vann og gode sanitærforhold", skal "...sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030" (FN.no).

Les mer om bærekraftmålene her

Dritt å ikke kunne en dritt om dritt

Om FNs 6. bærekraftmål

– et undervisningsopplegg om hvorfor det er viktig å ha tilgang på gode sanitære forhold

Til læreren Dette undervisningsopplegget fokuserer på FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold og publiseres i forbindelse med Verdens toalettdag 19. november. I arbeidet med dette temaet får elevene innsikt i hvilke konsekvenser som manglende sanitære forhold kan ha for den enkelte – og for et helt samfunn. Undervisningsopplegget inneholder korte filmsnutter, spørsmål til diskusjon og elevoppdrag til bruk i samfunnsfagundervisningen.

Undervisningsopplegget inneholder

 • aktuelle kompetansemål i samfunnsfag
 • filmsnutter
 • forslag til oppstartsaktivitet
 • diskusjonsoppgaver
 • utforskeroppdrag
 • fagtekst til elevene
 • forslag til aktuelle lenker

Filmsnutter

Vi har hatt en do-prat med noen elever. Bruk filmene som en del av en oppstartsaktivitet, eller underveis i arbeidet med temaet. Bruk dem gjerne som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Kompetansemål

Kunnskapsløftet 2006

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Undervisningsopplegg: Dritt å ikke kunne en dritt om dritt

Inn i temaet

Denne delen skal vekke nysgjerrighet og engasjement hos elevene, samt gjenkalle forkunnskaper. Bruk filmsnuttene og diskusjonsoppgavene til å få i gang samtale og diskusjon i elevgruppen.

Film: Hvor mange ganger går du på do i løpet av ett år?

 • Filmen kan vises helt i oppstarten av temaet, eller underveis i undervisningsopplegget.
 • Hvor mange ganger går elevene på do i løpet av ett år?  Gjør et overslag over hvor mange ganger de går på do i løpet av et år.
 • Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold (tilgang på rent vann, brukbare toaletter, kloakksystemer osv.?
 • Hvordan tror du det er å ikke ha tilgang på rent vann og ordentlige toaletter?

Film 2: Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold?

Refleksjonsspørsmål til elevene etter å ha sett filmene kan være:

 • Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold (tilgang på rent vann, brukbare toaletter, kloakksystemer osv.?
 • Hvordan tror du det er å ikke ha tilgang på rent vann og ordentlige toaletter?

Tips

Se denne Youtube-videoen med Bill Gates, varighet 2:17 min. "Bill Gates talks toilets" (tekstet på engelsk)

Diskusjonsoppgaver

1. Hvorfor er toaletter viktig for folks verdighet, tror du?

2. FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold understreker at det spesielt må fokuseres på «behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner». Hvorfor?

3. Hva skal til for at alle mennesker i verden får tilgang til rent vann å vaske seg med og gode nok toaletter?

Tips til eksterne kilder

FN-sambandet, Verdens toalettdag: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-toalettdag

Om FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Haakon Thaulow (2016), Kristiania/Oslo og Oslofjorden – glimt fra en spennende avløpshistoriehttps://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2017/06/Thaulow.pdf

World Toilet Organization: http://worldtoilet.org/

Statistikk over tilgang til sanitæranlegg: https://www.fn.no/Statistikk/Sanitaeranlegg

Historien om vannet i Oslo: https://vannerliv.no/historien-om-vannet-i-oslo/#top

Relaterte artikler

Nye Gaia Smart Bok

Nye Gaia Smart Bok

Nå kan du og elevene dine bruke de digitale utgavene av lærebøkene til Nye Gaia, helt gratis.