Food Roleplay

Aktivitetene er laget for 3.-7. trinn, men kan med enkle justeringer også brukes til 1. og 2. trinn. 

Last ned opplegg her:  

Forslag til bilder: