Geografispillet

Geografispilletaps

Det nærmer seg slutten på skoleåret, og det er på tide å samle trådene i geografifaget. Som en hjelp til det har vi laget Geografispillet. Her kan elevene repetere fagstoffet de har jobbet med på en lærerik og annerledes måte. Geografispillet er et kunnskapsspill der elevene selv lager spørsmålene. Det gjør at elevene får et bevisst forhold til fagstoffet. Du bestemmer selv om de skal lage spørsmål til ett emne, eller større deler av faget.

Lykke til med undervisningen!

Last ned spillebrettet her: 

Tid: en dobbelttime

Forberedelser

1         Del elevene inn i grupper, som skal spille mot hverandre. Hver elev skal lage 15 spørsmål med svar, til emnet dere arbeider med.  

2         Hver elev finner en spillebrikke, det kan være en kork, et kronestykke eller noe annet.

Spilleregler

  • Trill terning for å avgjøre hvem som skal starte spillet. Den som får flest øyne på terningen starter.
  • Den som starter triller terningen og flytter spillebrikken likt antall felter som antall øyne på terningen.
  • Havner spillebrikken på blankt felt, går turen over til nestemann, som sitter til venstre for spilleren.
  • Havner spillebrikken på et spørsmålstegn, får spilleren et spørsmål fra spilleren til venstre for seg. Svarer spilleren riktig, får han trille terning en gang til, svarer han feil, går turen over til over til den som sitter til venstre for han.
  • Havner spillebrikken på en bombe, må han rykke tilbake til start.
  • 6-er på terningen gir ikke ekstrakast.
  • Vinneren er den som kommer først i mål.