Hjemmeskole

Matematikk 1–4

Oversikt over digitale ressurser fra Multi 1–4 som kan være nyttig i hjemmeundervisning.

Multi Skolestudio

I Multi Skolestudio skal elevene tilegne seg fagkunnskaper, produsere, utforske og samarbeide. Her finner du innholdet i Multi Elevbok i en interaktiv versjon, sammen med andre nye læringsressurser og etter hvert noe av innholdet som tidligere var en del av Multi Lærerrom, Smart Tavle, Nettoppgaver og Kopiark.

I Multi Skolestudio er det laget konkrete undervisningsforløp time for time. Disse kan du som lærer enkelt redigere og tilpasse din egen undervisning. Du kan flytte og slette, og du kan legge til innhold som du har laget selv, for eksempel filmer, bilder og egne undervisningsopplegg. Det er også lett å sende ulike undervisningsforløp til ulike grupper eller elever.

I Multi Skolestudio får du informasjon om hvordan dine elever jobber og presterer. Elevene kan også gå inn i Multi Smart Øving via Skolestudio.

Skoleåret 2020/21 er Skolestudio kostnadsfritt for alle lærere. Elever har 30 dager gratis prøvetilgang.

Gå til Skolestudio

Verden Er Mer Enn Bare Fag Guux Info

Multi Smart Øving

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og elementær begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Her finner du veiledninger og hjelperessurser

Se tips for bruk av Multi Smart Øving på hjemmeskole her

Gå til Multi Smart Øving

Gutt Med Pc Mso

Relaterte artikler

Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.