Hva slags samfunn er best til å håndtere en pandemi?

Hva slags samfunn er best til å håndtere en pandemi?

Samfunnsfag skal være et aktualitetsfag. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i den pågående koronasituasjonen.

Opplegget fokuserer spesielt på det norske samfunnet og hvilke styrker og svakheter vår samfunnsmodell har i møte med en slik utfordring.

Alle deler av læreplanen er relevant, og elevene utfordres gjennom opplegget til å se sammenhenger mellom de ulike delene av faget.

Opplegget kan skreddersys og tilpasses til det som passer deg og dine elever best. Du finner tips til gjennomføring underveis i opplegget.

I tillegg til at elevene får vist den helhetlige kompetansen som vi samfunnsfaglærere er på jakt etter, gir opplegget også en forsmak på fagfornyelsen og overgangen til samfunnskunnskap. Vi håper opplegget gir deg og dine samfunnsfagkolleger anledning til å diskutere fagfornyelsen mens elevene jobber med opplegget.

Last ned

Relaterte artikler