Hva tenker jeg på når jeg leser?

Mål: Reflektere over egen leseprosess – hva skjer med meg i møtet med en tekst? Bli mer bevisst på hva som kjennetegner fokusert lesing.

Hva tenker jeg på når jeg leser Kva tenker eg på når eg les

Relaterte artikler

Kjør debatt!

Kjør debatt!

Tema: Retorikk og argumentasjon – forberedelse til argumenterende skriving.