Hvem regner raskest?

Hoderegning hjelper elevene til å fokusere på metakognisjon i matematikkfaget. Vi har derfor laget en aktivitet hvor elevene skal jobbe med hoderegning.

Relaterte artikler

Spill som mengdetrening

Spill som mengdetrening

Spill har alltid stått sentralt i Multi. I «nye» Multi har spillene fortsatt en fremtredende plass. Elevene spiller...
Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.