Hvem skal inn og hvem skal ut?

Her er hensikten først og fremst at elevene skal bruke sitt eget språk og matematikkspråket til å forklare hva de tenker omkring tallene.

Relaterte artikler

Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.