Hvordan trekke dagsaktuelle hendelser inn i geografifaget?

Arbeidsarkaps

I nyhetene og verden for øvrig ser vi stadig eksempler på hendelser og saker som enkelt kan trekkes inn i geografifaget. Som en hjelp til å bruke dagsaktuelle hendelser og vise fagets relevans i den virkelige verden, har vi laget et arbeidsark som elevene kan fylle ut.

I forkant av arbeidet, går det an å ha en samling i plenum, der dere snakker om elevenes forkunnskap rundt saken eller sakene de skal fordype seg i, og hvilke fordeler det kan ha å knytte hendelser i virkeligheten til geografifaget.

Arbeidsarket kan du laste ned her:

Arbeidsarket kan brukes på ulike måter, du kan tilpasse opplegget til dine elever. Elevene kan finne aktuelle saker selv, eller du kan velge ut hvilken sak de skal fordype seg i. Elevene kan fylle ut arket individuelt eller i grupper.

Som en oppsummering etter å ha fylt ut arbeidsarket, kan dere ta en runde i klasserommet, der elevene får dele noen av refleksjonene og konklusjonene de har gjort seg underveis. Som en avsluttende diskusjon kan du stille spørsmål om hvordan de skal trekke andre saker inn i faget i sitt eget arbeid med presentasjoner, drøftinger og muntlig eksamen.

Relaterte artikler

Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...