Juleaktivitet i engelsk 1–7:

Follow the instructions

Denne oppgaven brukes for å jobbe med å følge instruksjoner. Elevene får ikke se bilder på forhånd, og de vet ikke hva det skal bli. Her gjelder det å lese nøye!

1.–4. trinn

You need:

 • Scissors
 • White paper
 • Black paper
 • Orange paper
 • 1 A4 colored paper
 • Glue

Papir Snomann

Instructions:

1. Cut out three white circles, each with a diameter of about 7 centimetres.

2. Cut out a black square, each side measuring about 3 centimetres.

3. Cut out three black rectangles, each about the size of your index finger.

4. Cut out an orange triangle about the size of your little finger.

5. Cut out 10 tiny black circles.

6. Glue the three white circles on top of each other onto a piece of paper (A4).

7. Glue one of the black rectangles across the top of the upper circle.

8. Glue the black scuare on top of the rectangle.

9. Glue the orange triangle in the middle of the top circle pointing sideways.

10. Glue two of the black circles next to each other over the orange triangle.

11. Glue five of the black circles next to each other in a row under the orange triangle.

12. Glue a rectangle pointing out from each side of the circle in the middle.

13. Glue three black circles down the middle of the same white circle.

14. You can decorate your winter picture by drawing snowflakes or gluing dots of white tissue paper or cotton wool around your snowman.

 

Spoiler alert! Det ferdige resultatet skal se omtrent slik ut:

Ferdig Snomann

 

5.–7. trinn

You need:

 • Scissors
 • Brown paper
 • Red paper
 • White paper
 • 1 A4 paper
 • Glue
 • A black pen

Papir Elg

Instructions:

1. Cut out a brown circle, about 10 cm diameter.

2. Cut out a brown square with rounded corners, sides about 8 cm.

3. Cut a red ellipse, the size of a small egg.

4. Cut out 2 white circles, the size of a 20 kr coin

5. Draw a black circle inside both the white circles. You can choose size and place.

6. Glue the circle onto the middle of the A4 paper.

7. Glue the square onto the bottom half of the circle.

8. Glue the red ellipse in the middle of the square.

9. Glue the white circles onto the big, brown circle, next to each other.

10. Now draw black horns.

 

Spoiler alert! Det ferdige resultatet skal se omtrent slik ut:

Ferdig Elg

 

----

Vil du ha flere juleaktiviteter? Sjekk ut den tverrfaglige julekalenderen i Skolestudio.

----

Explore

Engelsk 1–7

Explore er et prisvinnende engelskverk for barnetrinnet. Verket bygger en solid språklig grunnmur som gjør at elevene kan kommunisere på engelsk fra første stund.

Les mer

Explore Epost1 Mockup