Kreativ skriving av saktekster: Ett ord - flere uttrykk

Det kan gjerne være et latinsk, gammelnorsk eller gammelgresk ord. Oppgaven kan gjerne være litt leken: Hva med å lansere den som en  konkurranse i klassen? Hvilken gruppe skriver den mest troverdige leksikonartikkelen og hvilken skriver den mest morsomme (og eventuelt overdrevne) reklameteksten.

Varighet: 20-30 minutter.

Til læreren: 

Dette er en oppgave som gir sjangerbevissthet, og godt kan løses som gruppeoppgave. Start med å gi elevene et eksempel eller to på en leksikonartikkel. Deretter er det viktig at de ikke søker på nettet i denne oppgaven, men at de bruker sin egen fantasi og sjangerkunnskap.

Elevene får opplyst et ord de ikke kjenner betydningen av. Det kan gjerne være et latinsk, gammelnorsk eller gammelgresk ord. For eksempel myrmidon.

Dette er en oppgave som godt kan være litt leken, og kan lanseres som en konkurranse i klassen: Hvilken gruppe skriver den mest troverdige leksikonartikkelen og hvilken skriver den mest morsomme (og eventuelt overdrevne) reklameteksten.

Varighet: 20-30 minutter.

Til eleven: 

I denne oppgaven skal du vise at du kjenner til særtrekk både ved en reklametekst og en saklig, informativ tekst.

1)    Gi ordet myrmidon en leksikalsk beskrivelse. Hva er myrmidon? Hvor kommer det fra?  Hva er det språklige, etymologiske utgangspunktet? Hva er bruksområdet dersom det er en gjenstand eller hvordan forklarer du myrmidon dersom det er et fenomen? Du bare dikter opp, men velger en språkbruk og en innfallsvinkel som er vanlig i en ren informativ tekst. Bestreb deg på å få teksten til å virke troverdig og overbevisende.

2)    Skriv en reklametekst for myrmidon. Bruk gjerne klisjeer og slitte vendinger fra reklamespråket. Du kan godt overdrive og lage en parodi.

3)    Etter høytlesning av tekstene vil du få opplyst hva myrmidon egentlig er. (Riktig svar kommer hvis du googler ordet.)

Relaterte artikler

Skriving av saktekster

Skriving av saktekster

Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet....
Skriv bedre! (Øvelser)

Skriv bedre! (Øvelser)

Undervisningsoppleggene er utarbeidet for Gyldendal av Charlotte Smith Systad, norsklærer ved Kuben vgs.
Julefortellinger

Julefortellinger

Norsk folkemuseum har flotte ressurser som forteller oss hvordan julefeiringen har endret seg i Norge gjennom tidene.
Julejeopardy

Julejeopardy

Jeopardy er en konkurranse der du har svarene og elevene skal stille det riktige spørsmålet for å få poeng.
Fortellemåter og verdier

Fortellemåter og verdier

Dette opplegget er ment som et forslag til hvordan man kan sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg...
Dramatisk diktning

Dramatisk diktning

Her finner du et opplegg som kan fungere som et oppstartsopplegg til emnet «dramatisk diktning».
Økolitteratur

Økolitteratur

Klimakrisen har inspirert mye ny, dystopisk litteratur. Her finner du oppgaveforslag til hvordan du kan jobbe med...
Jobbintervju

Jobbintervju

Å trene på jobbintervju kan være like viktig som å lære eleven dine å skrive gode søknader når det gjelder å få seg...
La elevene jobbe med SKAM

La elevene jobbe med SKAM

Dramaserien Skam har fått enorm popularitet. Her er forslag til noen oppgaver du kan arbeide med i klassen din.