Kurs i programmering!

A9R6fuf4o_1ecbdqx_117s

 

Fra august 2020 vil læreplanene i matematikk 1T og 1P inneholde kompetansemål i programmering. En god måte å komme i gang på er at alle matematikklærerne setter av en hel dag sammen til å starte arbeidet. Når alle deltar på det samme kurset, er det lettere å fortsette samarbeidet og kompetanseutviklingen i tiden framover.

Kursdagen inneholder opplæring i grunnleggende programmering i Python. Deretter anvender vi dette på matematiske metoder, blant annet å bygge opp rekursive sammenhenger, simulere stokastiske forsøk og undersøke funksjoner numerisk.

Vi fokuserer på programmering for matematikkfaget, og ser på erfaringer og utfordringer knyttet til programmering i klasserommet. 

Kursholder: Knut Skrindo er lærer på Oslo katedralskole. Han har undervist i matematikk siden 2001 og har erfaring fra alle matematikkursene i studieforberedende utdanningsprogram. I det siste har han også undervist i det nye faget programmering og modellering. Siden 2005 har han skrevet lærebøker i matematikk for Gyldendal. Han har hovedfag i matematisk logikk fra Universitetet i Oslo.

Registrer din interesse her!