Lese- og skrivebestillinger i matematikk

Elevene kan få lese- og skrivebestillinger også i matematikk. Et eksempel kan være å la elevene lage hypertekst av en tekstoppgave i matematikkboka.

Oppgaven og løsningsforslag finner du her.

Relaterte artikler

Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.