Levende graf

demografisk overgangsmodell

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng med hendelser i det virkelige liv. På den måten får elevene økt kompetanse om hva meningen med grafen er. I tillegg får elevene øvd seg i å reflektere og begrunne egne synspunkter med faglige argumenter. Selv om noen av utsagnene kan sies å høre til i bestemte faser i grafen, er det refleksjonene og begrunnelsene til elevene som er det sentrale i dette opplegget. At elevene bruker kunnskapen til å finne vel begrunnede svar er målet.

Tid: En enkelttime (45 minutter), men du kan tilpasse det til en lengre økt, for eksempel ved å gå igjennom teorien til Den demografiske overgangen.

Framgangsmåte:

  1. Elevene kan arbeide individuelt, eller du kan dele dem inn i grupper. Velg det som passer din gruppe best.
  2. Før dere går i gang med selve øvelsen, kan det være lurt å repetere hva den demografiske overgangen er, slik at det er kjent for eleven.
  3. Del ut oppgavearket, og be elevene studere grafen.
  4. Deretter skal elevene plassere de 10 utsagnene på de stedene på grafen det mest sannsynlig har skjedd.
  5. Når elevene har plassert utsagnene, kan dere ta en runde i plenum og gå igjennom påstandene og plasseringene av dem. Denne delen av øvelsen er ganske sentral, for her vil elevene måtte gjøre rede for hvilke refleksjoner de har gjort seg rundt utsagnene og hvordan de begrunner plasseringen av dem. Hvis elevene har plassert utsagnene på ulike steder på grafen, kan dere få til noen gode diskusjoner med utgangspunkt i begrunnelsene til elevene.
  6. I denne øvelsen finnes det få fasitsvar, for her er det elevenes resonnementer som er de mest sentrale. Det går an å si at noen av punktene er mer riktige på enkelte plasseringer enn andre plasseringer, men det er altså begrunnelsene som er de viktigste.
  7. Som en oppsummering, kan du snakke med klassen om hvorfor refleksjon og begrunnelse er viktig i geografifaget. Du kan også snakke med dem om hvordan de kan arbeide med å avkode og koble statistikk og grafer til virkeligheten i arbeidet sitt i faget senere.

Undervisningsopplegget Levende graf kan du laste ned her

Relaterte artikler

Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...