Metakognitiv refleksjon gjennom elevstyrte undervisningsopplegg

De har da muligheter for å oppnå metakognitiv refleksjon om egen og andres læring. Dette kan enkeltelever eller en liten gruppe gjennomføre i egen klasse, eller en kan bruke eldre elever til å lære de yngre.

Relaterte artikler

Spill som mengdetrening

Spill som mengdetrening

Spill har alltid stått sentralt i Multi. I «nye» Multi har spillene fortsatt en fremtredende plass. Elevene spiller...
Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.
Fleip eller fakta?

Fleip eller fakta?

En fin og morsom måte å starte et nytt kapittel på, er å ha fleip eller fakta med elevene.