Mitt hjemsted

kompass_mitt-hjemsted-1

I første del av opplegget skal elevene fylle ut et tematisk inndelt skjema. De skal reflektere over og undersøke hvordan de faglige emnene de lærer om i geografi, viser seg på hjemstedet. I andre del av opplegget skal elevene gjøre en analyse av hjemstedet, basert på de observasjoner og refleksjoner de har gjort seg.

Opplegget er utformet som oppsummerende ark som enten kan arbeides med gjennom skoleåret eller som en oppsummering før eksamen.

Lykke til med undervisningen!

Relaterte artikler

Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...