Nordlysgrotta

Under introduksjonen presenteres det mye informasjon om nordlyset og dets egenskaper. Denne informasjonen er nødvendig for å løse oppgaven på slutten av videoen, og det kan derfor være nødvendig å la elevene se videoen mange ganger for å notere underveis. Noen elever klarer å finne fram til en løsning uten veiledning, mens andre kan ha nytte av veiledende spørsmål og tips til problemløsningsprosessen.

Hva kan man si om egenskapene til nordlysene på himmelen? 

La elevene beskrive hvordan nordlyset ser ut. Hvilke konklusjoner kan man trekke fra å observere fargene til nordlyset? Her er det meningen at elevene skal si noe om hvilke grunnstoffer som emmiterer lys, hvilke bølgelengdeintervaller som er representert, og hvilke høydeintervaller emmisjonen oppstår i for hver farge. Elevene kan notere ned den nødvendige faktakunnskaper fra videoen, eller benytte kopioriginalen «Nordlystabell».

Hvordan anvender man kunnskapen til å løse problemet?

Sørg for at elevene forstår hvordan kodelåsen med bokstavknapper skal brukes. De kan tegne den opp selv, eller bruke kopioriginalen «Kodelås mal».

Relaterte artikler