Oppstart - Hva kan du fra før?

kompass_hva-kan-du-1

Vi har laget et undervisningsopplegg du kan gjennomføre den første timene i klassene dine: en lavterskel-kartlegging av hva elevene kan om faget fra før. Målet med undervisningsopplegget vi har kalt «Hva kan du om geografi fra før?» er å gjøre elevene bevisste på hva geografi handler om, samt legge til rette for en uhøytidelig inngang til faget. De fleste elevene vil klare å svare på de fleste av oppgavene, selv om den siste oppgaven er litt vanskeligere enn de andre. Elevene blir forhåpentligvis positive og forventningsfulle til faget og undervisningen når de arbeider med dette opplegget.  

Lykke til med oppstarten og lykke til med nytt geografiår!

Relaterte artikler