Oppstart: Jorda, en tilstandsrapport

the-new-york-public-library-yEauzeZU6xo-unsplash

Målet med opplegget er å vekke elevenes interesse for geografifaget gjennom at de skal ta stilling til en del spørsmål om blant annet befolkning, klima, fattigdom og naturkatastrofer. Elevene gjennomfører testen, som består av 13 spørsmål, og får i etterkant av testen vite hvor mange riktige svar de har avgitt, samt hvilke spørsmål de svarte feil på. De fleste elever vil oppleve at deres svar avslører en mer pessimistisk oppfatning av verden, enn det som faktisk er tilfelle. Dette kan danne utgangspunkt for noen gode diskusjoner i grupper eller i klassen, og det kan gi elevene en positiv inngang til geografifaget.

Lykke til med oppstarten og lykke til med nytt geografiår!

Relaterte artikler