Undervisningsopplegg: Rådebank sesong 2

Den populære NRK-serien er en fin inngang til gode samtaler med elevene om identitet, livsmestring, personlig økonomi, fordommer, kultur, vennskap, tilhørighet og samhold. Den nyeste sesongen tar også for seg mer alvorlige temaer som sorg, mental helse og selvmord.

Rådebank sesong 2

Dette undervisningstipset tar utgangspunkt NRK-serien Rådebank (de fem første episodene av sesong 2). Elevene kan gjerne se episodene som lekse før økten (korte episoder på ca. 25 min). For å få tilgang til hele opplegget må du og elevene dine logge inn i Bokstøtte, Pilots ressursbank i Skolestudio. Nedenfor får du en kort introduksjon til opplegget.

Estimert tid: 3 timer

Obs! Oppgavene i opplegget avslører deler av handlingen.  

Opplegget er særlig relevant for disse delene av læreplanen:

  • Det tverrfaglige tema om folkehelse og livsmestring
  • Kjerneelementet om perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
  • Kompetansemålet om at elevene skal kunne drøfte hvordan ungdoms identitet og selvfølelse påvirkes gjennom sosialisering
  • Kompetansemålet om at elevene skal kunne drøfte hvordan personlig økonomi og forbruk påvirker enkeltpersoner i samfunnet
  • Kompetansemålet om at elevene skal kunne reflektere over likheter og ulikheter i kulturuttrykk, identitet og levesett i Norge
  • Kompetansemålet om at elevene skal kunne vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn

Undervisningsopplegget består av to deler.

 

----

Ønsker du å se hele opplegget? Logg deg inn i Skolestudio med din Feide-bruker.

----

Bokstøtte til Pilot

Samfunnskunnskap

I den digitale ressursbanken, Bokstøtte, er det egne elev- og lærerressurser som støtter boka. Der finner du blant annet undervisningsopplegg, årsplaner, skjemaer, filmer og podkaster til bruk i undervisningen.

Bokstøtte er en del av Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Logg inn i Skolestudio

Pilot Skolestudio Opplegg Korona

Del 1: Fordommer, identitet og personlig økonomi                        (Episode 1-3)

I denne delen kan dere jobbe med oppgavene individuelt. Deretter kan det være hensiktsmessig med en felles gjennomgang og diskusjon.

Bruker du læreverket Pilot i samfunnskunnskap? Til denne delen er oppslagene «kultur og flerkultur» (s.36-37) og «dine penger – din økonomi» (s.84-85) i Pilot til god hjelp.

Rådebank Del 1

Del 2: Mental helse (Episode 4-5)

I denne delen anbefaler vi å arbeide etter IGP-metoden (individuelt, gruppe, plenum). La elevene gjøre oppgavene individuelt først, deretter dele tanker i mindre grupper og plenum.

Rådebank Del 2

Undervisningsopplegg om Rådebank sesong 1 og 17

I Bokstøtte finner du også et annet undervisningopplegg som tar utgangspunkt i tv-seriene "Rådebank" og "17" som finnes på NRKs nettsider. Opplegget består av fem deler, der eleven skal jobbe med å forstå, definere og forklare begreper definere knyttet til hovedtemaet identitet og sosialisering, og se på likheter og forskjeller mellom ulike ungdomskulturer. For en kort versjon kan elevene gjøre del 1-3. For en lengre versjon kan de gjøre del 1-5.

----

Hva er IGP-metoden? Les mer om metoden hos Idébanken her.

Logg inn i Skolestudio for å se hele opplegget.

----

Begge undervisningsoppleggene er laget av Øyvind Gilleberg Stensli, medforfatter på Pilot og lærer ved Nydalen videregående skole.


Relaterte artikler