Samfunnsfag

Du finner oppdaterte lærer- og elevressurser i Skolestudio.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi fagnettsted for elev og lærer er lagt ned på grunn av utgått teknologi. Vi har ikke ny utgave av Samfunnsøkonomi til LK20. 

Historie 

Perspektiver har kommet i ny utgave, revidert iht. LK20. Du finner oppdaterte lærer- og elevressurser for 2. utgave i Skolestudio.

Rettslære 

Juss fagnettsted for elev og lærer er lagt ned på grunn av utgått teknologi. Vi har ikke ny utgave av Juss til LK20. 

Geografi 

Geo fagnettsted for elev og lærer er lagt ned på grunn av utgått teknologi. Geo er erstattet av Kompass, vårt nye geografiverk til LK20. Du finner oppdaterte lærer- og elevressurser for Kompass i Skolestudio.

Religion 

Eksistens fagnettsted for elev og lærer er lagt ned på grunn av utgått teknologi. Vi har ikke ny utgave av Eksistens til LK20. 

 

Oversikt over utgåtte læreverk som fortsatt er i salg: https://www.gyldendal.no/artikler/laereverk-utgatt-fra-portefoelje/