Skolestart 10. trinn: Lønn for strevet

Oppgaven kan være et utgangspunkt for å drøfte begrepet "vekst". Hvor mange ganger må Marie lufte hunden den måneden for at den nye lønnsmodellen skal lønne seg?