Norsk SF 

Appell (2020/2021) er vårt nye læreverk i norsk. Du finner lærer- og elevressurser for Appell i Skolestudio.

Norsk YF 

Tett på har kommet i ny utgave, revidert iht. LK20. Du finner oppdaterte lærer- og elevressurser for 2. utgave i Skolestudio.

Engelsk YF 

SKILLS har kommet i ny utgave, revidert iht. LK20. Du finner oppdaterte lærer- og elevressurser for 2. utgave i Skolestudio.

Internasjonal engelsk 

E2 fagnettsted for elev og lærer er lagt ned på grunn av utgått teknologi. Du finner noe stoff her.

Fremmedspråk 

Disse fagnettstedene er lagt ned på grunn av utgått teknologi.

 

Oversikt over utgåtte læreverk som fortsatt er i salg: https://www.gyldendal.no/artikler/laereverk-utgatt-fra-portefoelje/