Multi

Ta med elevene på utforsking i matematikk

Den nye læreplanen i matematikk vektlegger at elevene skal bli gode problemløsere ved å utforske matematikk og bruke det matematiske språket. Men hvordan kommer man i gang? Her får du et eksempel.

I Multi har hver eneste undervisningsøkt oppgaver og aktiviteter som gir elevene mulighet til å samarbeide, kommunisere, resonnere, argumentere og modellere i og med matematikk. Ved å la elevene oppdage sammenhenger i matematikken og mellom matematikken og andre fag, legger vi til rette for dybdelæring og forståelse.

Noen arbeidsformer har som hovedmål å utvikle forståelse, som for eksempel utforsking, problemløsning, aktiviteter og samtaler om ulike løsningsmetoder. Andre arbeidsformer har fokus på å styrke hukommelsen, huske faktakunnskap og automatisere ferdigheter som for eksempel spill og oppstilte oppgaver. 

---

Vil du vite mer om de ulike oppgavetypene i Multi? Her får du en nyttig oversikt.

---

Her er et eksempel på en utforskingsoppgave du finner mange av i den nye utgaven av Multi, hentet fra Multi Elevbok 1A, side 8. Du finner også den samme oppgaven i Multi Fagrom i Skolestudio.:

1A Sortering

Her kan elevene sitte to og to sammen for å diskutere ulike måter å løse oppgaven på. La elevene få komme med forslag til løsning(er) som de så presenterer for andre læringspar, eller for hele gruppen. Du kan også endre litt på forutsetningene og gi elevene nye ting å utforske, med utgangspunkt i samme oppgave. 

I lærerveiledningen til Multi finner du flere tips:

Forslag til årsplaner

For Multi 1–7

Årsplaner og andre nyttige resurser finner du i Skolestudio. For bokbrukere finnes dette innholdet gratis i Multi Bokstøtte.

Gå til Skolestudio

 

 

 

Lærerveiledning til oppgaven:

La elevene arbeide sammen i par. Først diskuterer de hvilke kriterier de vil sortere tingene etter, for eksempel:

  • Rette kanter - krumme kanter (rund form)
  • Kan bygges med - kan ikke bygges med
  • Triller - triller ikke
  • Leke - ikke leke
  • Kan brukes til å drikke av - og ikke

Så trekker de tingene til riktig gruppe.

I oppsummeringen forteller elevene hvilke kriterier de har sortert etter. Her ønsker vi å få fram mange ulike måter å sortere på, så spør om det er noen som har sortert på andre måter, etter hver ny presentasjon.

Du kan gjerne også utfordre elever som trenger flere utfordringer ved å stille spørsmålet "Hva hvis du skal sortere tingene i tre grupper? Hvordan ville du gjort det?".

En mulig løsning kan være:

  • Bare flate flater (legokloss, eske)
  • Kun krumme flater/kuleform (ballong, ball)
  • Både rette og krumme flater (syltetøyglass, kopp)

Multi

Matematikk 1–7

Multi er et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet og kommer nå i en helt ny utgave tilpasset nye læreplaner. Her kan du lese om hva som er nytt, hva Multi består av og hvordan du kan bruke Multi i din matematikkundervisning.

Finn ut mer

Lareverk Mockup Multi

Læreplanen er også tydelig på at matematikkfaget i tillegg til å utvikle evnen til samarbeid, skal bidra til at eleven utvikler evnen til å jobbe selvstendig. I Multi legges det til rette for det ved at elevene først arbeider sammen om nytt stoff ved hjelp av Multi Elevbok eller Multi Fagrom i Skolestudio, og at de deretter kan arbeide individuelt i enten Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Denne vekslingen mellom individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid og klasseorganisering utvikler elevenes evne både til individuell og selvstendig jobbing, og til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg øker det elevenes bevissthet rundt det å lære.

 

Vil du vite mer?

Samtale, utforsking og refleksjon i matematikkundervisningen

Mona Røsseland, en av forfatterne på Multi, forklarer hvorfor samtale og utforsking er viktig for matematikkforståelsen, og hvordan læreverket Multi gjør arbeidet med dette lettere.


Relaterte artikler