The Writer`s Toolkit

En viktig del av skriveopplæringer handler om å trene elevene i å ta i bruk ulike skrivestrategier. I dette undervisningsopplegget får du forslag til konkrete strategier elevene kan bruke før, under og etter skriving.

Relaterte artikler

Would You rather

Would You rather

Tips til hvordan starte en samtalen og, dersom samtalen stopper opp, hvordan holde samtalen gående.
Halloween Activity

Halloween Activity

Halloween er rett rundt hjørne. Hva er da bedre enn en spennende og litt skummel novelle?
Christmas Traditions

Christmas Traditions

Et hyggelig førjulsopplegg der elevene kan snakke om norske juletradisjoner på engelsk og sammenlikne med...
School Uniform

School Uniform

Hva vet du om bruk av skoleuniform i Storbritannia og USA? Hvordan mener DU en skoleuniform skal se ut?
New Years Resolutions

New Years Resolutions

Dette er et lettbent opplegg for oppstart på skoleåret der elevene jobber med nyttårsforsetter på ulike måter.
Video Games

Video Games

Utdraget "Gaming is good for you" fra Enter 10 Learner's Book tar for seg de positive sidene ved gaming.
Høyfrekvente ord

Høyfrekvente ord

Å jobbe med høyfrekvente ord er viktig og gjør både lesing og skriving enklere.
Plagiarism or not?

Plagiarism or not?

I disse tentamens- og eksamenstider er det lurt å ta en runde med elevene på kildebruk.