Tverrfaglig undervisningsopplegg

Kompani Skolen

Lærere på Storøya skole har laget et kjempekult tverrfaglig undervisningsopplegg: "Kompani Skolen", inspirert av TV-konseptet «Kompani Lauritzen» Gjennom en uke med «Kompani Skolen» får klassen eller trinnet anledning til å være sammen ute og knytte bånd – samtidig som de jobber mot faglige mål. Er du klar til å danne din tropp?

Dette undervisningsopplegget er inspirert av TV-konseptet «Kompani Lauritzen». Det individualistiske konkurranseaspektet er tonet ned, og klassen eller trinnet deles inn i grupper. Ved hjelp av en lekpreget tilnærming skal elevene i kompaniet rustes til å mestre det som venter dem på klassetrinnet de har rykket opp til. Rammen er tiltenkt å være litt humoristisk. Eksempelvis leker elevene at de er rekrutter, og henvender seg til læreren etter offisersgrad. Gruppene skal utføre øvelser som krever orden, disiplin, samarbeid, viljestyrke og deltakelse fra hver enkelt.

Undervisningsforløpet tar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet livsmestring. En rød tråd skal bidra til å skape helhet og sammenheng; fra opplæringens overordnede verdigrunnlag og ned til konkretiserte kompetansemål i kroppsøvingsfaget. Målet er at elevene skal øve seg på å håndtere medgang og motgang når de må løse praktiske utfordringer som møter dem i løpet av temauken. Innsats er en viktig del av kompetansen i kroppsøving jamfør LK20, og legges til grunn i poengsystemet gruppene blir vurdert etter underveis. Selv om temauken vi har lagt opp til har sitt utspring i ett fag, er det også muligheter for å trekke inn andre relevante fag.Gjennom en uke med «Kompani Skolen» får klassen eller trinnet anledning til å være sammen ute og knytte bånd – samtidig som de jobber mot faglige mål. Det passer derfor spesielt godt å gjennomføre undervisningsopplegget i forbindelse med skolestart, eller avslutning av skoleåret.

Lykke til!

Hilsen Mari Thorbjørnsen, Julie Kofstad og Julie Hvidsten Kristiansen

Om opplegget

OMFANG

Undervisningsopplegget består av fire hoveddeler. Øvelsene klassen skal utføre er gruppert etter tema. Det er lagt opp til at elevene møter et nytt tema daglig. Vi anbefaler derfor å sette av fire hele skoledager til gjennomføringen av «Kompani Skolen».

TIDSRAMME

Hver del er estimert til å vare i én skoledag. (Det vil si fra ca. 8.45-13.30, inkludert pauser og spising.) Hver temadag består av to undervisningsøkter. Beregnet tidsbruk for aktivitetene i hver enkelt økt er angitt, slik at du kan skalere opplegget ned dersom dette passer bedre for deg og din elevgruppe.

KLASSETRINN

I «Kompani Skolen» er kompetansemål etter 4. trinn lagt til grunn. Undervisningsopplegget egner seg derfor godt for elever på tredje- eller fjerdetrinn. Med enkle grep kan du tilpasse opplegget til elever på høyere alderstrinn og justere øvelsene deretter. Generelle tips til gjennomføringen finner du i beskrivelsen av opplegget.

UTSTYRSLISTE

Temadag 1: tråd, limstifter, sakser, sterk tape, stoff, filt eller papp i ulike farger og pynt

Temadag 2: vannmaling, garn, nødvendig turutstyr, sisaltau og andre redskaper til å bygge med

Temadag 3: rødt bånd, bøtte, tjue små baller, muffins, kniv, fyrstikker, blyanter, to vannkokere og ekstra ledninger

Temadag 4: tape eller kritt, pinner eller ispinner, to tavler eller to nettbrett, 16 fargeark (fire i hver av fargene blått, gult, grønt og rødt), utstyr til skattekart, bok, refleksvester, bokstavbrikker og en bjelle

----

Last ned hele undervisningsopplegget

----

Hold deg oppdatert

Vil du ha flere undervisningopplegg tilsendt på e-post?

Hold deg oppdatert om: 

 Fagfornyelsen 

 Undervisningsopplegg 

√ Skolestudio 

 Nyheter om faget ditt 

 Kursinvitasjoner 

 Informasjon om våre ressurser

 

Meld meg på 

Motta Nyheter Om Ditt Fag Guux Feature

Relaterte artikler

Video Games

Video Games

Utdraget "Gaming is good for you" fra Enter 10 Learner's Book tar for seg de positive sidene ved gaming.
Høyfrekvente ord

Høyfrekvente ord

Å jobbe med høyfrekvente ord er viktig og gjør både lesing og skriving enklere.
Walk and Talk

Walk and Talk

Mange elever synes det er lettere å snakke engelsk hvis det skjer i kombinasjon med fysisk bevegelse.
Jeopardy

Jeopardy

På tide å repetere og oppsummere det vi har lært i løpet av skoleåret?
Samefolkets dag

Samefolkets dag

I den anledning Samefolkets dag kan elevene lese en tekst om heksa Ixi som skal til Kautokeino for å feire dagen med...
Plagiarism or not?

Plagiarism or not?

I disse tentamens- og eksamenstider er det lurt å ta en runde med elevene på kildebruk.
Can you see the pattern

Can you see the pattern

Denne oppgaven er super til å trene øveord på tampen av skoleåret og får elevene til å skrive ordet flere ganger på...
Dagens tall

Dagens tall

Å bruke dagens tall som innfallsport kan gi mange muligheter, på ulike alderstrinn, innenfor ulike faglige temaer.
Fleip eller fakta?

Fleip eller fakta?

En fin og morsom måte å starte et nytt kapittel på, er å ha fleip eller fakta med elevene.