Undervisningsopplegg til filmen Skjelvet

Endelig blir geografifaget helaften spillefilm! I forbindelse med premieren på filmen Skjelvet, har vi laget et enkelt undervisningsopplegg du kan ta med deg inn i klasserommet. Du velger selv om elevene jobber med oppgavene individuelt eller i grupper. Oppleggene kan selvfølgelig tilpasses din klasse og deres behov.

LAST NED OPPLEGGET HER:

Til geografilærer - Lærerveiledning med kilder Arbeidsskjema til elevene - Etter filmenArbeidsskjema til elevene - Jordskjelv i Norge

Relaterte artikler

Begrepsinnlæring

Begrepsinnlæring

Her finner du et begrepsskjema elevene kan bruke til innlæring av vanskelige begreper i geografifaget.
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...
Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Feltarbeid

Feltarbeid

En sentral metode i geografifaget er feltarbeidet. Geografer drar ut i verden og undersøker hvordan mennesket,...