Undervisningsopplegg til filmen Skjelvet

Endelig blir geografifaget helaften spillefilm! I forbindelse med premieren på filmen Skjelvet, har vi laget et enkelt undervisningsopplegg du kan ta med deg inn i klasserommet. Du velger selv om elevene jobber med oppgavene individuelt eller i grupper. Oppleggene kan selvfølgelig tilpasses din klasse og deres behov.

LAST NED OPPLEGGET HER:

Til geografilærer - Lærerveiledning med kilder Arbeidsskjema til elevene - Etter filmenArbeidsskjema til elevene - Jordskjelv i Norge

Relaterte artikler

Feltarbeid

Feltarbeid

En sentral metode i geografifaget er feltarbeidet. Geografer drar ut i verden og undersøker hvordan mennesket,...
Mitt hjemsted

Mitt hjemsted

Gjennom skoleåret tilegner elevene seg kunnskap om ulike geografiske emner, som er knyttet til ulike deler av verden...
Levende graf

Levende graf

I dette undervisningsopplegget skal elevene øve seg på å lese en graf, og sette informasjonen i den, i sammenheng...
Begrepsinnlæring

Begrepsinnlæring

Her finner du et begrepsskjema elevene kan bruke til innlæring av vanskelige begreper i geografifaget.