Ambulanseoperative emner Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
376 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480674

Ambulanseoperative emner

Ambulanseoperative emner i ny utgave med vesentlige endringer i sambandsrutiner og organiseringen rundt storulykkeinnsats.
Pris 649,00

Ambulanseoperative emner har kommet i ny utgave. Siden forrige utgave av boka har ambulansetjenesten og de øvrige nødetatene (brann/redning og politiet), samt resten av redningstjenesten, gått over til digitalt radiosamband, kalt Nødnett.

Dette har medført vesentlige endringer i sambandsrutiner, og ført til at sambandskapitlet er helt omskrevet. Dessuten har den taktiske og operative organiseringen av storulykkeinnsats gjennomgått en revisjon, som har medført endringer i disse kapitlene.

Boka omhandler det siste programfaget, Ambulanseoperative emner, som har fokus på de taktiske og operative forberedelsene til, og gjennomføringen av oppdrag. Uavhengig av pasient og type sykdom eller skade kan det være en rekke momenter en må ta seg av forut for eller i løpet av et oppdrag.

Boka er en av fem bøker i serien, og gir de nødvendige kunnskapene som gjør ambulansearbeiderne i stand til å holde bil og øvrig utstyr i forskriftsmessig stand, til å forberede til oppdrag, og til å kunne gjennomføre oppdrag på en trygg og sikker og omsorgsfull måte for alle involverte under varierende operative forhold.