Vann- og avløpsteknikk. Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1998
160 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788200422464

Vann- og avløpsteknikk.

Boka tar for seg drikkevanns- og avløpssystemer, rørlegging, istandsetting av veg, montering av kummer og gategods, rehabilitering av ledningsnett og aktuelle lover og forskrifter.
Pris 385,00

Boka dekker alle mål innen modulen vann- og avløpsteknikk på VK1 anlegg og bergverk. Med stikkordsregister og litteraturliste.