Vegdekker Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1999
176 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788200422488

Vegdekker

Boka omhandler historikk, råvarer, asfaltdekke, mellomlagring, utlegging, vedlikehold, kvalitetsstyring og bransjelære.
Pris 379,00

Denne boka er først og fremst beregnet for VK1 anlegg og bergverk i den videregående skolen. Den inngår i en serie på fem bøker som dekker alle modulene i anlegg og bergverksfasen.