Den forunderlige kroppen Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2002
112 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205285187

Den forunderlige kroppen

Et kart gir raskt mye informasjon. Dette er også tankegangen bak Den forunderlige kroppen – gode illustrasjoner kan erstatte mange ord og gi rask og lettfattelig informasjon. Boka viser hvordan kroppens ulike organer fungerer, hver for seg og i forhold til hverandre. Den gir en grundig innføring i anatomi og fysiologi.
Pris 555,00

Boka er ikke inndelt i tradisjonelle kapitler. Her er hvert emne behandlet over ett oppslag (to motstående boksider) for å gi en helhetlig framstilling av emnet. Hvert organsystem blir delt i ett eller flere emner.

Kjennetegn ved boka:

  • For å gjøre tegninger av organer og organsystemer så naturtro som mulig også med hensyn til størrelse og plassering i kroppen, er de tegnet på foto av menneskekroppen.
  • Illustrasjonene bindes sammen slik at leseren er orientert om hvor i kroppen de er fra.
  • Illustrasjoner og tekst bindes sammen for å gi leseren en helhetlig innføring i humanbiologi.
  • Boka er oversatt til sju språk.

Den forunderlige kroppen består av: Grunnbok, Aktivitetsbok og Arbeidsbok.