Den forunderlige kroppen Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2002
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205285200

Den forunderlige kroppen

Aktivitetsbok

Aktivitetsboka inneholder rikelig med varierte oppgaver og forslag til elevøvelser.
Pris 289,00

Hvert organsystem begynner med en oppsummering, noen steder er det også vist tankekart. Oppstart og de første oppgavene kan brukes for å gi oversikt både før en lærer om et organsystem eller som kontroll på om en har fått med seg det viktigste.

Ellers er det oppgaver der en skal sette navn på figurer eller fargelegge, figurer en skal tegne selv, kortsvarsoppgaver og riktig-/galt-oppgaver. Oversiktsoppgavene skal hjelpe en til å se sammenhenger mellom organene og hele kroppen.

Innenfor hvert organsystem er det mange forslag til elevøvelser inkludert enkle laboratorieprøver som vanligvis gjøres på et legekontor (blodsukkeranalyser, urinprøve, graviditetstest, blodtypebestemmelse). Boka har ellers et kapittel om arbeid i laboratoriet, om mikroskopiering og rapportskriving. Det er rikelig utvalg av oppgaver og forslag til elevøvelser.