Fotterapeuten 2 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1998
264 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788200419228

Fotterapeuten 2

Fotterapeuten 2 tar for seg den mer praktiske delen av faget. Den dekker emner som bedriftslære, klinikklære, journalføring med tegnsystemet og prosedyrer. Denne boka tar for seg den praktiske delen av faget.
Pris 745,00

Denne boka er den andre av tre bøker i vårt læreverk for fotterapeuter. Bøkene gir detaljerte kunnskaper om føttenes oppbygning og funksjon, undersøkelsesmetoder, rutiner for å finne avvik fra det normale og behandlingstiltak som bør iverksettes.