Psykologi og etikk for helse- og sosialfag Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
272 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205284876

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag

Stoffet er knyttet opp mot den praktiske hverdagen i yrkeslivet og henvender seg til elever i videregående skole og til deltakere i voksenopplæring.
Pris 625,00

Boka dekker læreplanenes mål i psykologi, kommunikasjon, etikk og delvis service.

Bak i boka er en samling situasjonsbeskrivelser fra arbeidslivet som utgangspunkt for problembasert læring.