Appell Ferdigheter Høyoppløst bilde
Digitalt
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205545670

Appell Ferdigheter

Pris 0,00
Fri lisens

Norsk Vg1-Vg3
 
Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø til fagfornyelsen. I Skolestudio finner du Appell Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverket Appell. Appell Ferdigheter for norsk består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. 

I Appell Ferdigheter er de ulike temaene bygd opp ganske likt. Elevene får en kort faglig forklaring om hva temaet går ut på. Deretter skal elevene lære gjennom aktivitet og modellering. I Appell Ferdigheter skal vi lære elevene ulike ferdigheter ved å trene de fra deloppgaver til hele tekster til slutt.  

Aktivitetene i Appell Ferdigheter er delt i to nivåer. Det første nivået er et basis-nivå, og nivå to er et studieforberedende nivå. Grunnen til det er at Appell Ferdigheter strekker seg helt fra 8. trinn og til 13. trinn. På den måten har elevene muligheten til å tilpasse aktivitetene etter eget ferdighetsnivå.

I Appell Ferdigheter kan lærer sette sammen ulike oppgaver eller ulike temaer som passer til sin klasse eller en enkeltelev, ut ifra hva de har behov for å trenes i. Lærer kan også sette sammen egne undervisningsopplegg eller spillelister, for så å dele dette med sine elever. På den måten kan læreren tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt elev.