Norsk Ferdigheter, Skolestudio Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205545670

Norsk Ferdigheter, Skolestudio

Norsk Vg1-Vg3

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø til fagfornyelsen.
Pris 145,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

I Skolestudio finner du Norsk Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverkene i norsk. Norsk Ferdigheter består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. 

I Norsk Ferdigheter er de ulike temaene bygd opp ganske likt. Elevene får en kort faglig forklaring om hva temaet går ut på. Deretter skal elevene lære gjennom aktivitet og modellering. I Norsk Ferdigheter skal vi lære elevene ulike ferdigheter ved å trene de fra deloppgaver til hele tekster til slutt.  

Aktivitetene i Norsk Ferdigheter er delt i to nivåer. Det første nivået er et basis-nivå, og nivå to er et studieforberedende nivå. Grunnen til det er at Norsk Ferdigheter strekker seg helt fra 8. trinn og til 13. trinn. På den måten har elevene muligheten til å tilpasse aktivitetene etter eget ferdighetsnivå.

I Norsk Ferdigheter kan lærer sette sammen ulike oppgaver eller ulike temaer som passer til sin klasse eller en enkeltelev, ut ifra hva de har behov for å trenes i. Lærer kan også sette sammen egne undervisningsopplegg eller spillelister, for så å dele dette med sine elever. På den måten kan læreren tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt elev.  

Produktet finnes i følgende utgaver
Pris