Appell, Vg2/Vg3, Smart Bok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205553071

Appell, Vg2/Vg3, Smart Bok

Norsk SF

Pris 199,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

Norsk Vg2/Vg3
 

Appell vg2/vg3 er en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Med Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i Appell vg1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene. Teksten står i sentrum i Appell vg2/vg3, og i alle kapitlene er det fokus på sentrale tekster som både blir modellert og aktivisert for elevene. I tillegg har verket en egen antologidel som tilbyr tekster fra Middelalderen til i dag. I tekstutvalget er den komparative lesingen som læreplanen vektlegger godt ivaretatt, det samme med de tverrfaglige temaene. Appell vg2/vg3 har også en stor kursdel som bygger videre på vg1-boka. Her er det tenkt en progresjon fra vg1.

Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen.
 

Dette får du i Smart Bok – den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker

  • Denne utgaven har syntetisk tale. Les mer her. 
  • Kan ta notater, markere tekst og lage bokmerker.
  • Søke etter innhold.
  • Kan brukes i nettlesere på de fleste enheter online.
  • Kan kobles direkte på projektor og interaktive tavler.
Produktet finnes i følgende utgaver
Pris