5 grunner til å velge Aqua

Skal skolen din velge nye læremidler for kjemi på videregående? Lurer du på hva du skal velge?

Aqua kommer i ny utgave og denne gangen har vi lagt økt vekt på utforsking, dybdelæring og på det å se sammenhenger i faget.

Vi gir deg fem grunner til hvorfor du bør velge Aqua!

5 grunner til å velge Aqua

Aquanyutgave

Realfagsbrosjyre

Få oversikt over realfagsnyhetene

Her kan du bla i vår brosjyre for læreverk i realfag for videregående skole.

Bla i brosjyren

 

Trykte og digitale læremidler

Webinar om Aqua

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med nye Aqua

Forfattere

Nina Fimland

Nina Fimland underviser i matematikk, kjemi og naturfag ved Hartvig Nissens videregående skole i Oslo. Hun er lektor, med hovedfag i biokjemi fra Universitet i Oslo, og har undervisningserfaring siden 1994. Hun er også engasjert i kjeminettverket på Naturfagsenteret.

Lars Arne Juel

Lars Arne Juel underviser i kjemi, biologi og naturfag ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Han er lektor, med hovedfag i kjemi fra NTNU. I tillegg har han arbeidet i flere år som timelærer kjemi fag didaktikk ved Program for lærer utdanning NTNU, og han har erfaring som skriftlig sensor i 3Kj.

Bjørn Gunnar Steen

Bjørn Gunnar Steen underviser i kjemi ved Høgskolen i Telemark, og er leder for analyse laboratoriet ved Institutt for natur-, helse- og miljø vernfag. Han har også mange års undervisnings erfaring i kjemi, matematikk og naturfag i videre gående skole. I tillegg holder han lab-kurs for kjemilærere.