","name":"Tegningslesing","numberOfPages":96,"offers":{"@type":"Offer","price":"189"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205419087","inLanguage":"bm","bookEdition":"1nd Edition"}}}
Tegningslesing Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
96 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205419087

Tegningslesing

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Motiverende - legger opp til ulike metoder
Pris 189,00

Boka inneholder et utvalg oppgaver i tegningslesing tilpasset stoffet som er behandlet i del 3 i boka Bransjelære, HMS og tegning. Byggtegningene er fra byggeprosjektet Sameiet 5000.

Oppgavene har varierende vanskelighetsgrad, hvor hvert kapittel starter med de enkleste oppgavene først.

Oppgavene knyttes til det konkrete byggeprosjektet med tegninger/utsnitt av tegninger og til den generelle yrkesteorien. Skal også ivareta de grunnleggende ferdighetene