","name":"Produksjon","numberOfPages":400,"offers":{"@type":"Offer","price":"1045"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205416925","inLanguage":"nob","bookEdition":"1nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Produksjon Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
400 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205416925

Produksjon

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Viser mangfoldet og mulighetene i byggebransjen
Pris 1045,00
Utsolgt
  • Innledningskapitlet Fra idé til ferdig hus gir en kort presentasjon av hele byggeprosessen.
  • Byggeprosjektet Sameiet 5000 er den røde tråden gjennom hele boka.
  • Verktøy, materialer og arbeidsteknikk er integrert i yrkesteorien knyttet til hovedområdene.          
  • Kort historikk til hvert av fagene.
  • Byggtegningene i byggeprosjektet lærer elevene å lese tegninger, og de blir kjent med symbolene som blir brukt på byggtegninger.  

Særløpsfagene er ikke med i papirutgaven av Produksjon, men ligger tilgjengelig som pdf-er i ressursbanken. Kapitlene som omhandler særløpsfagene, ligger også til slutt i Smartbok-versjonen av boka.
Særløpsfagene er:

  • Feierfaget
  • Glassfaget
  • Isolatørfaget
  • Steinfaget