Produksjon Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
400 sider
1. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205419018

Produksjon

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Viser mangfoldet og mulighetene i byggebransjen
Pris 1045,00
Utsolgt
  • Innledningskapitlet Fra idé til ferdig hus gir en kort presentasjon av hele byggeprosessen.
  • Byggeprosjektet Sameiet 5000 er den røde tråden gjennom hele boka.
  • Verktøy, materialer og arbeidsteknikk er integrert i yrkesteorien knyttet til hovedområdene.           
  • Kort historikk til hvert av fagene.
  • Byggtegningene i byggeprosjektet lærer elevene å lese tegninger, og de blir kjent med symbolene som blir brukt på byggtegninger.   

   

Her kan du bla i utdrag fra boka.