","name":"Bi 1","numberOfPages":432,"offers":{"@type":"Offer","price":"989"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205436015","inLanguage":"bm","bookEdition":"2nd Edition"}}}
Bi 1 Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
432 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205436015

Bi 1

Biologi 1

Pris 989,00

Bi 1 består av en alt-i-ett-bok tilpasset programfaget biologi 1. Boka har et rikt utvalg av oppgaver og forsøk. Den er faglig solid og oppdatert, og har gjennomarbeidede illustrasjoner, tabeller og flytskjemaer som gjør lærestoffet tilgjengelig for alle elevene.

Boka har en bearbeidet kapittelstruktur, der vi har tatt større hensyn til hvilke emner som bygger på hverandre, og hvilke temaer som passer å undervise i de ulike årstidene. Eksempler på dette er kapitlet Vekst og utvikling hos planter som er plassert sist i Bi 1 da dette emnet er fint å gjennomgå når det spirer og gror ute.