Bi 1, Smart Bok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
3. utgave
Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205553132

Bi 1, Smart Bok

Biologi

Ny utgave av Bi 1 følger ny læreplan og kompensemålene i Fagfornyelsen
Pris 265,00*
Prøv gratis
*Prisene er eksklusiv mva.

I den nye utgaven introduseres biologifaget gjennom generelle prinsipper for liv, mangfoldet av arter og ulike livsformer. Livsprosessene er en gjennomgående rød tråd i boken, og utvalgte arter blir brukt som eksempler på dette.  

Boken trekker i tillegg frem problemstillinger knyttet til tap av artsmangfoldet og økosystemers funksjon og sårbarhet. Den viser med eksempler at kunnskap om biologi er vårt viktigste verktøy for å bevare livet i naturen også i framtiden.

Elevene får god læringsstøtte i detaljerte figurer med trinnvise forklaringer. I tillegg har boken et rikt utvalg av visualiseringer og fotografier fra den mikroskopiske verden.

Underveis i arbeidet med fagstoffet kan eleven sjekke sine kunnskaper med korte kontrollspørsmål og oppsummeringer av viktige faguttrykk.

Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag der det viktigste innholdet oppsummeres med tekst og bilde. Sammendraget er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoffet på ulike måter.

Oppdaterte oppgaver og aktiviteter er knyttet til hvert kapittel. Oppgavene har fokus på utforskende læring og inneholder problemstillinger som oppmuntrer til drøfting og argumentasjon.

Bakerst i boken har vi samlet praktiske forsøk som fremmer aktiv læring og knytter faget til eget liv og opplevelser.

På Skolestudio.no vil lærere og elever finne relevant støttemateriell til boken og veiledning til det praktiske arbeidet.
 

Dette får du i Smart Bok – den digitale utgaven av Gyldendals kjente lærebøker

  • Denne utgaven har syntetisk tale. Les mer her. 
  • Kan ta notater, markere tekst og lage bokmerker.
  • Søke etter innhold.
  • Kan brukes i nettlesere på de fleste enheter online.
  • Kan kobles direkte på projektor og interaktive tavler.
Produktet finnes i følgende utgaver
Pris
265,00