Bi 1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
488 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205543041

Bi 1

Biologi, SF

Bi1 er en faglig solid lærebok i biologi som følger ny læreplan og kompensemålene i Fagfornyelsen. Nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.  
Pris 1199,00

Elevene introduseres til biologifaget gjennom generelle prinsipper for liv, mangfoldet av arter og ulike livsformer. Livsprosessene er en gjennomgående rød tråd i boken, og utvalgte arter blir brukt som eksempler på dette.  

Elevene får god læringsstøtte i detaljerte figurer med trinnvise forklaringer. I tillegg har boken et rikt utvalg av visualiseringer og fotografier fra den mikroskopiske verden. Underveis i arbeidet med fagstoffet kan eleven sjekke sine kunnskaper med korte kontrollspørsmål og oppsummeringer av viktige faguttrykk.

Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag der det viktigste innholdet oppsummeres med tekst og bilde. Sammendraget er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoffet på ulike måter. Oppdaterte oppgaver og aktiviteter er knyttet til hvert kapittel. Oppgavene har fokus på utforskende læring og inneholder problemstillinger som oppmuntrer til drøfting og argumentasjon. Bakerst i boken har vi samlet praktiske forsøk som fremmer aktiv læring og knytter faget til eget liv og opplevelser.

På Skolestudio.no vil lærere og elever finne relevant støttemateriell til boken og veiledning til det praktiske arbeidet.