Bi 2 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
472 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205543058

Bi 2

Biologi, SF

Bi2 er en faglig solid lærebok i biologi som følger ny læreplan og kompensemålene i Fagfornyelsen.
Pris 1169,00

Boka har et variert faginnhold tilpasset nye kompetansemål i Fagfornyelsen. Faginnholdet stimulerer til refleksjon, dybdelæring og forberedelse til eksamen. De ulike kapitlene er organisert i hovedtemaer for å vise sammenhenger i faget. Boka inneholder små utforskende oppdrag, interessante faktaopplysninger og temasider for å skape variasjon og interesse.

For å få en dypere forståelse av prosesser og strukturer blir elevene i Bi2 - slik som i Bi1 - presentert for gode og detaljerte figurer.
Det er lagt vekt på at figurene og figurteksten skal flyte naturlig sammen med hovedteksten.

I oppgavene skal elevene bruke ulike læringsstrategier som øver begrepsforståelse, argumentasjon og kritisk tenkning.
I tillegg inneholder boka oppgaver som er eksamensrettet.

I Skolestudio vil elever og lærere finne løsningsforslag til oppgavene, og et rikt utvalg av praktiske øvelser.