","name":"Bransjelære. Ny utgave!","numberOfPages":144,"offers":{"@type":"Offer","price":"309"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205487512","inLanguage":"bm","bookEdition":"2nd Edition"}}}
Bransjelære. Ny utgave! Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
144 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487512

Bransjelære. Ny utgave!

Ny og oppdatert lærebok for Vg2 byggteknikk
Pris 309,00

Boka gir en innføring i forholdene i byggebransjen, tar for seg saksgangen i en byggeprosess og regelverket som gjelder gjennom hele prosessen. Det er lagt vekt på den betydningen regelverket har for hver enkelt håndverker og for all virksomhet i bransjen. 

Helse, miljø og sikkerhet er spesielt viktig og viet stor plass i boka, både når det gjelder hver enkelt arbeidstaker og sikkerhet i en større sammenheng. Både arbeidsgivere og ansatte har ansvar for å skape en trygg arbeidsplass. Her står arbeidsmiljøloven sentralt, og boka tar for seg rettigheter og plikter partene i arbeidslivet har.

Boka har kontrollspørsmål og oppgaver knyttet til en elevbedrift.

Fra innholdet i boka: 
Fagenes utvikling og plass i samfunnet, Partene i arbeidslivet, Byggeprosessen, Bedriftene i byggenæringen, Lover og forskrifter, Entrepriseformer, anbud og kontrakter, Byggesaksbehandling, Kvalitetsstyring, Helse, miljø og sikkerhet.

SMARTBOK: Bransjelære kommer også som Smartbok - digital utgave av læreboka. Gå til Smartboka her