Grunnleggende ferdigheter

Dialog har en styrket vektlegging av de grunnleggende ferdighetene og en tilpassing etter ny læreplan.

Praktiske oppgaver

Dialog har tydelig fokus på yrkesfagseleven gjennom praktiske oppgaver og sentrale ferdigheter.

Flere deltreningsøvelser

Gjennom mange små deltreningsøvelser vil elevene bli utrustet til å løse mer komplekse oppgaver.

Dialog i digital utgave

Dialog Smartbok er en digital versjon av læreboka. Elevene kan markere i teksten, søke, lage bokmerker og legge inn egne notater. Hele boka er lest inn av skuespillere så Smartboka kan brukes som lydbok.

Dette kan du gjøre i Dialog Smartbok:

 • MARKERE TEKSTEN: Bruk verktøy for gultusj og marker viktige ord og begreper.
 • LYTTE: Hele boka er innlest, trykk hvor du vil i teksten og få den opplest
 • NOTERE: Lag egne notater i teksten: Lag sammendrag, ordforklaringer eller huskelapper til deg selv.
 • SØKE: Alle ord og begreper er søkbare, og det er derfor lett å finne igjen tema eller begreper andre steder i boka.
 •  ZOOME: Forstørr tekst og bilder
 • INNHOLDSBANK: Finn igjen notater, bokmerker og notater i bokas egen innholdsbank.

 • Ekstraressurser i Smartboka:
 • FILM/OMVENDT UNDERVISNING: Hvert kapittel starter med en undervisningsfilm som raskt oppsummerer kapitlet. Underveis i kapitlene finner du også filmklipp som f.eks eksempel på en muntlig presentasjon.
 • UNDERVISNINGSOPPLEGG: Egne undervisningsopplegg som du som lærer kan laste ned og tilpasse eller bruke som de er.
 • ARBEIDSARK: Oppgavene i boka kan lastes ned som word-dokumenter slik at elevene enkelt kan svare på oppgaver og levere disse der det passer for deg som lærer
 • MODELLTEKSTER TIL KURSENE: Til alle kursene finner du modelltekster skrevet av elever. Disse er også vurdert og kommentert slik at elevene kan se hva som er tekstenes styrker og svakheter.
Dialog i digital utgave
Harald Eriksen

Harald Eriksen

Harald Eriksen er cand.philol. fra UiO med norsk, historie, idéhistorie og litteraturvitenskap i fagkretsen. Siden 2000 har han undervist ved Elvebakken videregående skole i Oslo.

Ola Engelien

Ola Engelien

Ola Engelien har Cand. philol fra Blindern. Han har jobbet over 15 år ved Sandaker VGS. Nå jobber han ved Nydalen VGS. Han er medforfatter på "Tidslinjer" (historieverk for vgs, Aschehoug forlag), og er seminargruppeleder ved Expaed ved UiO.