E1 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
328 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205521704

E1

Engelsk SF, vg1

E1 er delt i to. Først presenteres fire emner fra læreplanens innholds-mål. Deretter følger kurs i de mest grunnleggende ferdighetene. Kursdelen anvendes kontinuerlig i oppgavestoffet til de fire emnene.
Pris 969,00

Introduksjonsartikkel

I E1 innledes hvert emne med en spesialskrevet introduksjonsartikkel. Eksperter på temaet spenner opp det store lerretet og snakker direkte til norske 16-åringer. Her presenteres sentrale problemstillinger, definisjoner og vokabular. Teksten fungerer også som en modelltekst for eleven med god anvendelse av kilder. 

Autentiske tekster

Å presentere og anvende autentiske kilder fra hele den engelskspråklige medie-verden er et kjennetegn ved E1. Kildekritikk er enklere når avsender, formål og publikum er kjent. Det er lagt vekt på stor bredde i teksttyper og øvelse i å forstå sjangertrekk og slik kunne skille for eksempel en kronikk fra en nyhetsartikkel. 

Oppgaver

Oppgavene til tekstene trener først å lese og lytte, og dernest å skrive, tale og presentere. I førstnevnte oppgaver er formålet å forstå budskapet og å lære god kommunikasjon av fremmedteksten. Deretter trenes eleven som produsent, muntlig og skriftlig. Her anvendes kursdelen som gir konkrete steg-for-steg instrukser og modellbesvarelser.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en potensiell eksamensoppgave, muntlig så vel som skriftlig. Eleven skal oppleve relevansen av arbeidet med kildene.